PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Informace o nás

 Zabýváme se projekční činností v oblasti elektroinstalací. Provádíme projektové dokumentace jednotlivých stupňů (pro územní řízení - DUR, stavební povolení - DSP, výběr dodavatele - DVD, provedení stavby - DPS, skutečného provedení - DSS).

Nabízíme také zpracování posudku a revizí projektových dokumentací elektro vypracované jinými kolegy.

 

Nabízíme projekty silnoproudých instalací VN a NN, slaboproudých instalací EPS, EZS, CCTV, STA a v neposlední řadě i Měření a regulace MaR. 

 

Naše firma začala svou působnost roku 2005. O té doby jsme pracovali na mnoha zakázkách jak jednoduchých tak i složitějších. Od roku 2009 dodáváme komplexní projektovou dokumentaci elektro.

 

Naše firma se nezabývá žádnou montážní, obchodní ani dodavatelskou činností. Díky tomu jsme schopni nabídnout zcela nezávislé služby, jejichž cílem je dokonalá projektová dokumentace ve které se spojují zrealizované vize klienta s jednoduchou a moderní elektroinstalací při zajištění optimálních investičnícha a následně provzních nákladů.